Skip to content

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium egyes intézményegységei fenntartói jogának átadásához kapcsolódó szülői véleménynyilvánító szavazás eredménye a következő:

A Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium tekintetében a fenntartóváltást támogató szavazatok aránya a feladatellátási hely tanulóinak létszámához viszonyítva:

 • a székhelyintézménynél 77,5 %
 • a Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola és Gimnázium Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános Iskolájánál 58,5 %
 • a Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola és Gimnázium Arany János 1-4. Évfolyamos Általános Iskolájánál 54 %
 • a Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola és Gimnázium Magyarlak-Csörötneki Általános Iskolájánál 87 %
 • a Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola és Gimnázium Magyarlak-Csörötneki Általános Iskolája Rábagyarmati Telephelyénél 91 %.
A fenntartóváltással kapcsolatos végső döntést az oktatásért felelős miniszter hozza meg 2021. május 31-ig.

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét.

Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Ehhez segítséget talál iskolánk honlapján: https://sztgarany.hu/beiratkozasi-informaciok-a-2021-22-es-tanevvel-kapcsolatban/

Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva.

Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi az intézményünk részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát a következő e-mail címen: aranyjanosaltisk.sztg@gmail.com  . Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezés során.

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor.

A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett.

Ez iskolánkban a következőképpen alakul:

Április 15-én és 16-án 7:00 órától 17.30-ig lesz lehetőség a személyes beiratkozásra előzetesen egyeztetett időpontban. Időpontot foglalni hétköznap 7.30-tól 15 óráig a következő telefonszámon lehet: 06 30 311 47 80.

A beiratkozás során kiemelt figyelmet fordítunk a járványügyi előírások betartására:

Belépéskor kérjük a kézfertőtlenítő használatát, a biztonságos távolság megtartását, a dokumentumok kitöltésénél lehetőség szerint saját toll használatát és a szájmaszk szabályos viselését.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra lesz szükség:

 • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • NEK adatlap diákigazolvány igényléséhez ( később is leadható)
 • jelentkezési lap
 • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan
 • hit-és erkölcstan illetve az etika tantárgy választásáról szóló nyilatkozat
 • nyilatkozat a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről
 • idegen nyelv választásáról (német vagy angol) szóló nyilatkozat
 • nyilatkozat arról, hogy egyházi vagy tankerületi fenntartású iskolába kívánja beíratni gyermekét egy esetleges fenntartóváltás esetén
 • nyilatkozat az étkezési igényről

Elektronikus, online formában történő beiratkozás esetén, kérjük, hogy az aranyjanosaltisk.sztg@gmail.com e-mail címre szíveskedjenek elküldeni azokat a dokumentumokat fénykép vagy szkennelt formában, amelyeket nem tudnak a Kréta felületére feltölteni.

Akár online, akár személyesen történik a jelentkezés az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik a tájékoztatást Önnek.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

 A beiratkozáshoz szükséges az óvoda OM azonosítója és gyermekük oktatási azonosítója. Ezeket az adatokat gyermeke óvodájától kérheti el. Természetesen iskolánk fenntartója, a Szombathelyi Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

Szentgotthárd, 2021. március 31.

 Schleipfnerné Gáspár Andrea Tagintézmény-vezető

Tisztelt Szülők!
Az alábbi levélben olvashatják Fodor István tankerületi igazgató tájékoztatóját a fenntartóváltással kapcsolatos szavazás idejéről, módjáról. A korábban megjelenthez képest változott az időpont!

 

Tájékoztató a szülők részére a szavazás_módjáról

Iskolánk február 19-én rendezte meg a STOP COVID- napot, melynek célja az volt, hogy a gyermekek minél többet megtudjanak a vírusról, annak lehetséges megelőzéséről, de mindezt játékos módon ismertessék meg velük a pedagógusok. Ennek az eseménynek az egyik eleme az Utazás a jövőbe - Milyen lesz az életünk a COVID után? című rajzpályázat volt, melyet az Arany János Általános Iskola a St.Gotthard Spa & Wellness fürdővel együtt közösen hirdetett meg. Nem csak Szentgotthárdról, de Vas megyéből is szép számmal küldtek be alkotásokat az alsó tagozatos diákok, akik kreatív módon, ötletesen jelenítették meg papíron mindazt, amelyre a korlátozások alatt igazán vágynak. Utazás, együtt töltött napok a nagyszülőkkel, osztálykirándulás, mozizás, sporteseményeken való részvétel mind-mind visszatérő témaként jelentek meg a rajzokon. A legtöbb esetben ceruzával és filccel készültek a pályaművek, de akadt olyan tanuló is, aki ecsethez és vízfestékhez nyúlt a képe elkészítéséhez.
Krajczár Mária és Csalló Adrienn rajztanárok szívesen vállalták a zsűrizést, akik amellett, hogy értékelték a beérkezett rajzok minőségét, az alkotó precizitását, a technikát, amellyel készítette pályaművét, még a kép érzelmekre való hatását is figyelembe vették.
Köszönjük a St.Gotthard Spa & Wellness fürdőnek, a DM-nek és a Szombathelyi Tankerületnek, hogy a rajzpályázat szervezésében és díjazásában segítséget nyújtottak iskolánknak.
A rajzpályázaton végül a következő eredmények születtek:
Rába Lilien 7 éves, 1. osztályos tanuló I. évfolyam 1. helyezett Ambrózy-Migazzi István Általános Iskola, Vasszécseny Felkészítő pedagógus: Koósné Patkós Renáta
Ács Hanna 7 éves, 1. osztályos tanuló I. évfolyam 2. helyezett Arany János Általános Iskola, Szentgotthárd Felkészítő pedagógus: Kozóné Stern Eszter
Vigh Leoni 7 éves, 1. osztályos tanuló I. évfolyam 3. helyezett Arany János Általános Iskola, Szentgotthárd Felkészítő pedagógus: Kozóné Stern Eszter
Horváth Zsófi 7 éves, 1.osztályos tanuló I. évfolyam Különdíj Arany János Általános Iskola, Szentgotthárd Felkészítő pedagógus: Dancsecsné Bálint Zsuzsanna
Bujdosó Lili 8 éves, 2. osztályos tanuló II. évfolyam 1. helyezett Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola Somogyi Béla Tagiskolája, Körmend Felkészítő pedagógus: Klimász Csabáné
Kakas Krisztián 8 éves, 2. osztályos tanuló II. évfolyam 2. helyezett Szentgotthárd és Térsége Ált.Isk. és Gimnázium Magyarlak-Csörötnek Általános Iskolája Felkészítő pedagógus: Háklár Zoltánné
Borsos Hanga 8 éves, 2. osztályos tanuló II. évfolyam, 3. helyezett Gothard Jenő Általános Iskola, Szombathely Felkészítő pedagógus: Horváth Mónika
Oroszlán Emma Róza 2. osztályos tanuló II. évfolyam Különdíj Arany János Általános Iskola, Szentgotthárd Felkészítő pedagógusok: Némethné Kis Emerencia
és Lovenyák Nikolett (főiskolai hallgató)
Pável Rozi 8 éves, 2. osztályos tanuló II. évfolyam Különdíj Arany János Általános Iskola Felkészítő pedagógus: Jandrasitsné Kutasi Alexandra
Csapó Kincső Judit 8 éves, 2. osztályos tanuló II. évfolyam Különdíj Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola Somogyi Béla Tagiskolája, Körmend Felkészítő pedagógus: Klimász Csabáné
Tóth Levente 9 éves, 3. osztályos tanuló III.évfolyam 1. helyezett Arany János Általános Iskola, Szentgotthárd Felkészítő pedagógus: Kulcsárné Bartakovics Edit
Sass Gréta 9 éves, 3. osztályos tanuló III. évfolyam 2. helyezett Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola Somogyi Béla Tagiskolája, Körmend Felkészítő pedagógus: Szávai Nikolett
Gecse Ábel 9 éves, 3. osztályos tanuló III. évfolyam 3. helyezett Jáki Nagy Márton Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Ják Felkészítő pedagógus: Weidinger Veronika
Szollár Barnabás 9 éves, 3. osztályos tanuló III.évfolyam Különdíj Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola Somogyi Béla Tagiskolája, Körmend Felkészítő pedagógus: Simon Attiláné
Nagy Abigél Emma 9 éves, 3. osztályos tanuló III. évfolyam Különdíj Jáki Nagy Márton Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Ják Felkészítő pedagógus: Weidinger Veronika
Bozi Bianka 10 éves, 4. osztályos tanuló IV. évfolyam 1. helyezett Csaba József Általános Iskola, Csákánydoroszló Felkészítő pedagógus: Profeld Rita
Korona Panka 10 éves, 4. osztályos tanuló IV. évfolyam 2. helyezett Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola Somogyi Béla Tagiskolája, Körmend Felkészítő pedagógus: Tóth Anikó
Császár Zsófia 10 éves, 4. osztályos tanuló IV. évfolyam 3. helyezett Csaba József Általános Iskola, Csákánydoroszló Felkészítő tanár: Profeld Rita
Vörös Bálint 10 éves, 4. osztályos tanuló IV. évfolyam Különdíj Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola, Körmend Felkészítő pedagógusok: Keszte Ferencné és Simon Attiláné
Lukács Lara 10 éves, 4. osztályos tanuló IV. évfolyam Különdíj Csaba József Általános Iskola, Csákánydoroszló Felkészítő tanár: Profeld Rita
Szívből gratulálunk a helyezetteknek!😊
 
 
 
 
 
 

Rendhagyó ismeretterjesztő és készségfejlesztő napot tartunk 2021. február 19-én iskolánkban. A különleges nap célja, hogy tanulóink életkori sajátosságának megfelelő módon, játszva tanítsuk a Covid-19 vírussal kapcsolatos tudnivalókat és a védekezés módszereit.

A nap folyamán a kisebb gyermekek bábelőadást láthatnak a Covid-szörny megszelídítéséről, szuperhős tornán vehetnek részt, kézmosó verset és vitamin dalt tanulnak, az idősebbek reggeli tornán és Covid Exatlonon vesznek részt, zöldségmagokat ültetnek. A délelőtt utolsó programja szabadtéren, a hatályos előírásoknak megfelelően zajlik: minden osztály elsétál egy-egy, a rendkívüli helyzet alatt nyitva tartó intézményhez, ahol jelképes ajándékokkal köszönik meg az ott dolgozók munkáját.

A részletes program itt olvasható.

Köszönet Szakály Tamásnak a videó elkészítéséért!

Tisztelt Szülők!

Sajnos ebben a tanévben a járványügyi helyzet miatt iskolánkban elmarad a jól ismert Kukucskáló, amely alkalmat teremthetne arra, hogy a leendő elsősök és szüleik személyesen találkozzanak a tanító nénikkel és megtapasztalják iskolánk gyermekbarát légkörét. A beiratkozással kapcsolatos információkat honlapunkon és Facebook oldalunkon osztjuk meg Önökkel az elkövetkezendő hetekben.

2021 szeptemberében a beiratkozó gyermekek létszámától függően egy hagyományos és egy nemzetiségi osztály indítását tervezzük iskolánkban. Tájékoztatónk első részében a két leendő osztályfőnök, Horváthné Kovács Adrienn és Ligetvári-Németh Katalin bemutatkozását olvashatják.

Horváthné Kovács Adrienn – a hagyományos osztály osztályfőnöke 2021 szeptemberétől:

Az Arany János Általános Iskola számomra nemcsak munkahely, hanem gyermekkorom iskolája. Tanítványaimnak azokat az értékeket, tudást és hagyományokat adom át, melyeket itt szereztem hajdanán. Alapvető számomra ezáltal az emberség, a tolerancia, a gyermekekhez pedig szeretettel és türelemmel fordulok.

Az általam használt változatos tanítási módszerek és eszközök elősegítik a könnyebb és élvezetesebb tanulást. Állandó motivációt jelent számomra a tehetséges diákok fejlesztése, a gyengébbek felzárkóztatása. Munkám során fontosnak tartom a lassabb, de biztosabb haladást.

A zene számomra lételem. A muzsika megszerettetése a gyermekekkel öröm és kihívás is egyben, amely folyamatos megújulásra ösztönöz. Az énekkar vezetőjeként saját osztályaimban mindig különös hangsúlyt fektetek ennek a területnek az oktatására. Osztályfőnökként ezenkívül örömmel szervezek túrákat, kirándulásokat és színházlátogatást is a gyermekeknek a kötelező teendők mellett.

A következő tanévben a hagyományos első osztály osztályfőnöke leszek. Nagyon fontos számomra a bizalom kiépítése a kis elsősökkel és szüleikkel, valamint természetesen az is, hogy a tanulók biztos tudással lépjenek négy év után a felső tagozatba.

 

Ligetvári-Németh Katalin – a nemzetiségi osztály osztályfőnöke 2021 szeptemberétől:

Nyelvszakos tanárként szem előtt tartom, hogy tisztelni, tanulni kell más népek nyelvét,  tanítóként pedig azt vallom, hogy anyanyelvünk ápolása kötelesség. Kisdiákjaimnak ezen elvek mentén kívánok irányt mutatni.

Osztálytanítóként szeretetteljes, biztonságos és motiváló környezetet biztosítok a tanulók számára, amely során a számolás és írás elsajátítása is könnyebb számukra. Fontosnak tartom, hogy szívesen járjanak iskolába, így mindig őszinteséggel, elfogadással és türelemmel fordulok feléjük.

A tanórákon gyakran választok olyan tanulási módszereket, melyek hozzájárulnak a gyerekek fejlődéséhez, a társaikkal való együttműködéshez, a reális önértékeléshez. Tanítványaimat sok dicsérettel, pozitív megerősítéssel ösztönzöm a tanulás során.

Tanóráimat igyekszem minél játékosabb módon megtervezni, melyhez rendszeresen igénybe veszem a rendelkezésre álló digitális eszközöket.

Szeretettel várom a gyermekeket ősztől a nemzetiségi osztályomba! Osztályfőnökként megígérhetem, minden esetben segítségükre leszek.

Nemzetiségi oktatás iskolánkban

Nemzetiségi oktatás a szentgotthárdi Arany János Általános Iskolában YouTube play

Kedves Szülők!
Hálásan köszönjük azt az anyagi támogatást, amit Lőrincz Miklós Angyal csenget című kiadványáért felajánlottak. Összesen 468.410 Ft felajánlás érkezett. A teljes összeg felét kollégánk a nyomtatási költség fedezésére költötte , másik felét pedig iskolánk könyvtári állományának bővítésére, oktatást segítő eszközök beszerzésére fordítottuk. ❤️

Az Egy a Természettel Nonprofit Kft. egy akcióprogram keretében, melynek célja az ifjúság természetvédelem iránti érzékenyítése ,madáretetőket ajándékozott oktatási intézmények számára. A madáretetőket az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság munkatársa, Dr. Jandrasits László adta át , egy zsák napraforgó madáreleséggel együtt az Arany János Általános Iskola részére, melyet a 2.d osztály tanulói vehettek át.
Köszönetünket fejezzük ki az Őrségi Nemzeti Parknak és az Egy a Természettel Nonprofit Kft-nek! 😀🐦🐦
 

Iskolánk nemzetiségi nyelvoktató képzésben tanuló diákjai ebben a tanévben is megemlékeztek a nemzetiségek napjáról, melyet december 18-án ünneplünk. 1992. december 18-án fogadta el az Egyesült Nemzetek Szervezetének Közgyűlése a nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek jogairól szóló nyilatkozatot. A nemzetközi jogi és társadalmi szempontból is mérföldkövet jelentő döntésre emlékezve 1995 óta minden évben december 18-án ünnepeljük a nemzetiségek napját.
Az adventi készülődés jegyében zajlott megemlékezés alkalmával a gyerekek kézműves foglalkozás keretében karácsonyi díszeket készítettek tanáraikkal, és nemzetiségük nyelvén énekelték az advent jellemző dalait. A járványügyi helyzetre való tekintettel nem a megszokott módon, hanem kisebb csoportokban ünnepeltünk, de a nap így is jó hangulatban telt.