Angol 

A nyelvi foglalkozásra délután, heti egy órában kerül sor, amelynek célja az angol nyelvi készségek fejlesztése, a nyelv eredményes elsajátítása, valamint a tanultak kreatív használata.

Játékos keretek között, kötetlen formában sajátíthatják el a tanulók az angol nyelv alapvető szavait, ahol a motiváció, valamint a pozitív megerősítés kiemelt szerepet kap.

Pedagógus: Csalló-Pungor Anita

Olasz 

Az olasz szakkör elsősorban 4. osztályos és felső tagozatos tanulók számára nyújt betekintést az olasz nyelvi kultúrába. A tanulók heti egy alkalommal ismerkednek az olasz nyelvvel, játékos feladatok és kommunikációs helyzetek segítségével gyakorolják az adott szókincset és a nyelvtani szerkezeteket. A diákok játékos formában dalok, mondókák, interaktív feladatok segítségével könnyedén tanulják a nyelv alapjait: szavakat, köszönést, üdvözlést, formákat, színeket, számokat, egyszerű kérdéseket-válaszokat. Nagy hangsúlyt kap a kommunikáció, mely lehetőséget teremt, hogy a gyerekek szinte észrevétlenül sajátítsák el a beszélt nyelvi fordulatokat.

Pedagógus: Pintér Krisztina

Rajz

Bárki jelentkezhet, aki szeretne rajzolni, festeni, alkotni és egy boldog, vidám csapat részese lenni.

Az ábrázolás alapozó funkció, melynek segítségével kialakul a vizuális kifejezésmód. Személyiségfejlesztő hatásával az értelmi képességeket alakítja. A játékos tevékenységek segítik a gyerekek problémamegoldását és gondolkodását.

A foglalkozások során fejlődik a gyerekek kézügyessége, kreativitása, szín- és formaérzékelése.

Pedagógus: Jandrasitsné Kutasi Alexandra  

Énekkar

A zene Mindenkié”. Nélkülözhetetlen és fontos életünkben. Ebben a kórusban nemcsak a zenét próbálom megszerettetni a tanulókkal, hanem azt is megtanulhatják, hogy milyen egy kis közösséghez tartozni, milyen egy rendezvényen fellépni. A próbákat kedden és csütörtökön tartjuk. Nincs házi feladat, a szakkörön a gyerekek életkorának megfelelő, vidám, modern zeneszámokat tanulunk. Bízom benne, hogy minél többen színesíthetjük az iskolai eseményeket szép énekünkkel!

Pedagógus: Horváthné Kovács Adrienn

Informatika 

A szakkör elsődleges célja az e-Világ, az online környezet jobb megismerése, a digitális kultúra tantárgy megszerettetése, a gyerekek meglévő ismereteinek bővítése, a megszerzett tudás szinten tartása, elmélyítése.

A diákok a foglalkozások alatt begyakorolják a számítógép használatát, tapasztalatokat szereznek a grafika, a szövegszerkesztés, a táblázatkezelés és bemutató készítés világában. Megismerik az Internet helyes használatát, interaktív táblán oldanak meg játékos, gondolkodtató feladatokat.

Az informatika a gyermekek számára olyan készségek, képességek fejlesztését is lehetővé teszi, mint a figyelem, a gondolkodás, az emlékezet, a kreativitás, a térbeli és időbeli tájékozódás, valamint a finom mozgások gyakorlása. A tanulók a szakkör keretein belül olyan ismereteket sajátítanak el, melyek kepéssé teszik őket a jövőben az informatikához kötődő egyéni, önálló munkára.

Pedagógus: Tóthné Nagy Emese

Matematika versenyfelkészítő

Bolyai csapatverseny, Zrínyi Ilona – Dunántúli esélyteremtő – és Kenguru egyéni matematika versenyekre történő célzott felkészítésre, érdekes feladatok megoldására, együtt gondolkozásra hívok érdeklődő és motivált tanulókat.

A sikerélmény, a kulcskompetenciák fejlesztése közös munkával, játékos formában valósul meg.

Hiszem, hogy a matematika megérthető és szerethető, várom a jelentkezőket!

Pedagógus: Medgyes Szilvia Mária és Tóthné Nagy Emese

Média 

A szakkör célja, hogy azoknak a tanulóknak, akik érdeklődnek az újságírás iránt, lehetőséget biztosítsunk annak elméleti megismeréséhez és gyakorlatban történő alkalmazásához. A rendszeres összejövetelek során megismerkednek a televíziózás, rádiózás, a nyomtatott -, és az internetes sajtó sajátos jellemzőivel, a sajtóműfajokkal, melyet a gyakorlatban is kipróbálhatnak az iskolaújság szerkesztése során. A foglalkozás hozzásegíti a gyermekeket, hogy fogalmazási készségüket fejlesszék, továbbá, hogy tisztában legyenek a média erejével és a felelős médiafogyasztás szabályaival.

Az iskolaújság szerkesztése közös feladat, közös felelősség, melynek közösség összekovácsoló ereje vitathatatlan.

Az iskolaújságot lapozgató tanulók pontosan és gyorsan értesülhetnek a lezajlott eseményekről, a sajtótermékben megjelenhetnek alkotásaik, bővülhet a honlap kínálata, a diákok számára pedig egyfajta pályaorientációs lehetőséget is kínálhat a későbbi tanulmányaikkal kapcsolatosan.

A gyakorlatközpontú foglalkozások mellett alkalom nyílik a városban működő televízió, rádió felkeresésére, ahol annak technikai hátterét is megismerhetik a diákok, valamint a helyi nyomtatott sajtó működésébe is betekintést nyerhetnek.

A foglalkozást tartja: Tóth Andrea Klára

Jóga 

A gyerekjóga óra teljesen más, mint a felnőtt jóga. Jóga szakkörünkön sok játékkal, mesével és utánzással vonjuk be a gyerekeket a gyakorlatokba.

Nehéz elképzelni, hogy az örökmozgó gyerekek hogyan jógáznak, hiszen alig tudnak megülni egyhelyben. A gyerekjóga nem erről szól, nem is ez a cél. A cél a mozgás, amit szívesen végeznek a gyerekek.

A gyermekjóga:

 • javítja a mozgáskoordinációt, az egyensúlyérzéket
 • fejleszti a testtudatot, segíti az egészséges testkép kialakulását
 • segít a helyes testtartás kialakításában
 • kompenzálja a sok ülés káros hatásait
 • erősíti az immunrendszert
 • fejleszti a koncentrációs készséget
 • komplexen fejleszti az idegrendszert
 • segít az érzelmek megélésében, kezelésében, kifejezésében
 • támogatja az önismeretet, növeli az önbizalmat, kitartást
 • segít a helyes önértékelés kialakulásában
 • oldja a szorongást, feszültséget
 • kiegyensúlyozottságot eredményez

Szakkörünkön megmutatjuk a gyerekeknek, hogyan lehet vidám hangulatban, játékosan megismerkedni a jógával.

Pedagógus: Dancsecs Borbála

Atlétika 

Sok tanuló kedvence az atlétika, a csapatjátékok és a csoportversenyek. Szivós Máté testnevelő tanár szeretettel várja a mozogni vágyó gyermekeket az atlétika szakkör keretein belül.

Foci 

A foci rendkívül népszerű a gyermekek körében és most már nem csak a fiúk, de a lányok is egyre szívesebben választják ezt a mozgásformát, csapatjátékot. Szivós Máté testnevelő tanár szeretettel várja a mozogni vágyó gyermekeket a foci szakkör keretein belül.

Röplabda 

A röplabda egy olyan csapatjáték, amely során egy hálóval elválasztott pályán karral és kézzel tartanak érintve egy labdát a játékosok. A gyermekek körében is egyre többen választják ezt a mozgásformát, így iskolánkban is lehetőségük van erre. Szivós Máté testnevelő tanár szeretettel vár mindenkit a mozgásos foglalkozásra.

Kézilabda

A foci mellett a másik legnépszerűbb sportág a kézilabda az iskolában tanuló diákjain körében is. Császár Levente testnevelő tanár szeretettel várja a mozogni vágyó gyermekeket a kézilabda szakkör keretein belül.

Kosárlabda 

Kosárlabdázni élvezet és ezt sokan tudják a diákok közül is. A csapatjáték kedvelőit Császár Levente testnevelő tanár szeretettel várja a kosárlabda szakkör keretein belül.

Társastánc

Horváth Kristóf táncoktató második éve tanít iskolánkban társastáncokat tanulóink számára. Az iskolai táncórákon kívül egy szakkör keretén belül is lehetőség nyílik a diákoknak megismerkedni a standard és latin-amerikai táncok szépségével.

Hasznos oldalak

Naptár

2023. március
h K s c p s v
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Heti étlap

Térkép