Alapítvány

Az iskolai nevelő-oktató tevékenység segítése érdekében tett kezdeményezések tanulóink körében. Az alapítvány célja, hogy a tanulók minél nagyobb csoportja részesülhessen a támogatásból. Segítség, támogatás nyújtása tehetséges tanulóinknak.

Alapítóokirat

Iskolánk Tanulóiért Alapítvány
Adószám: 18881808 – 1 – 18