Skip to content

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy iskolánkban a digitális munkarend elindult, melyhez a Google Classroom-ot használjuk. Minden osztályfőnök létrehozta a saját osztályát, illetve tanulói kód alapján a diákokat felvette az osztályba. Az azonos osztályba járó tanulók egy felületen kapják meg az őket tanító pedagógusoktól a feladatokat.
Amennyiben technikai problémába ütköznek, kérjük, hogy az osztályfőnöknek jelezzék !
Egyéb iskolai probléma esetén a következő számon lehet iskolánkat elérni:
06 30 3114780
Segítségüket és együttműködésüket előre is köszönöm!
Schleipfnerné Gáspár Andrea
tagintézmény-vezető

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a koronavírussal kapcsolatban az iskolánkba járó gyermekek védelme érdekében a Klebelsberg Központ az alábbi megelőző
intézkedések megtételét javasolja:
Amennyiben csoportos vagy egyéni utazáson vettek részt az elmúlt napokban, illetve a közeljövőben ilyen utat terveznek Észak-Olaszország hatósági intézkedéssel lezárt településein vagy környékén, a koronavírus terjedésének megakadályozása, valamint a gyermek megfelelő ellátása érdekében, kérjük a tisztelt Szülőket, hogy a fent említett terület elhagyásától számított tizennégy napig a gyermeke
egészségi állapotát kísérje figyelemmel. Kérjük, hogy a gyermek ez alatt a
tizennégy nap alatt ne menjen iskolába.
A hiányzás igazoltnak
tekintendő. Amennyiben a gyermek ez idő alatt belázasodna, telefonon
hívják fel a háziorvost és a kapott instrukciókat tartsák be, az orvosi
rendelőt személyesen a gyermek ne keresse fel.

  • A lezárt települések listájáról a Zöld számon 06/-80/277-455 vagy a 06-
    80/277-456, illetve a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján lehet
    tájékozódni.
  • Amennyiben felmerül a betegség előfordulása, a háziorvos, illetve a
    területileg illetékes járási népegészségügyi osztály dönt a további
    teendőkről, az aktuális eljárásrend szerint.

Tisztelettel:
Schleipfnerné Gáspár Andrea
tagintézmény-vezető

1988 óta viseljük Arany János nevét, aki a legnagyobbak közé emelkedett ember- és költőeszményként egyaránt. Mit jelent nekünk az ő nevét viselni? A nemzeti és örök emberi értékek örök igényét érezzük emberi és költői magatartásából. Nemzetünk, hazánk szeretetére sarkall minket.

Arany példás volt önművelőként is. Élete végéig tanult. Széles látókörével mindent felfogott, megértett és helyére tett. Műveltsége rendkívül sokrétű, tájékozottsága tág volt. Ez tette képessé arra, hogy felfogásában, ítéletében soha nem volt dogmatikus, főleg az életbeli gyakorlat érdekelte.

Egyéni példakép tanárainknak és diákjainknak egyaránt. Az általa képviselt értékek mentén szeretnénk nevelni tanítványainkat.