Évzáró iskolánkban

Iskolánkban június 22-én, reggel 8 órakor kezdődött a 2021/2022-es tanévzáró ünnepség. Az oktatási intézmény minden pedagógusa és tanulója részt vett az eseményen, melyen Schleipfnerné Gáspár Andrea intézményvezető ünnepélyes keretek között átadta a kitűnő tanulók számára az elismerő oklevelet. Azoknak a pedagógusoknak és diákoknak is megköszönte odaadó munkájukat, akik megyei és országos versenyeken kiemelkedő eredményeket értek el. Külön köszöntötte Bediné Molnár Zsuzsanna, Lőrincz Miklós, Majczán Józsefné és Jójárt Józsefné nyugdíjas kollégákat, akik számára átnyújtotta a Szolgálati emlékérmet. Ünnepi beszédében a jelenlegi kollégák közül Dancsecs Borbálát és Csehné Farkas Mariettát emelte ki, akik részére a Szombathelyi Tankerületi Központ Pedagógus nap alkalmából elismerő oklevelet adományozott áldozatos munkájukért. Bartakovics Andrea kolléganőnek gratulált, aki idén az Eötvös József Emlékérem ezüst fokozatát kapta meg szakszervezeti tevékenységéért.

Az ünnepségen szavalatok hangzottak el és az iskola énekkarának műsora zárta az ünnepélyes tanévzárót.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print
Share on linkedin